Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Δ’ Μοίρα Καταδρομών: “Κλείνει” ή όχι;

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Η υπ’αριθμ. 6778/24-5-2021 Ερώτηση, που κατέθεσε η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ” προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αφορά στη Δ’ Μοίρα Καταδρομών και αναφέρει:

“Σύμφωνα με εμπιστευτική πληροφόρηση από πολίτες μαθαίνουμε ότι έχει προγραμματιστεί η σταδιακή άρση λειτουργίας της Δ’ Μοίρας Καταδρομών, η οποία είναι μέρος της Δύναμης της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, που εδρεύει στη Ρεντίνα, της Θεσσαλονίκης. Ο σχηματισμός της θα αντικατασταθεί από μια πολυεθνική δύναμη του ΝΑΤΟ (συμμετεχούσης στην τελευταία και της Τουρκίας), ενώ στις εγκαταστάσεις της μέχρι πρότινος Δ΄ Μοίρας Καταδρομών θα στεγάζεται η εκάστοτε ως άνω δύναμη του ΝΑΤΟ, η οποία θα επιχειρεί στην Βόρεια Ελλάδα.”

Ο νυν ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδης Στεφανής ως Α/ΓΕΣ στη Δ' Μοίρα Καταδρομών, στις 17 Απριλίου 2018.
Ο νυν ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδης Στεφανής ως Α/ΓΕΣ στη Δ’ Μοίρα Καταδρομών, στις 17 Απριλίου 2018.

Δ’ Μοίρα Καταδρομών: Ερωτήματα για την άρση λειτουργίας της

Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ” αναμένει απαντήσεις από τον ΥΕΘΑ στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Δυνάμει ποιας ανάγκης και με ποια συλλογιστική προχωράει το Υπουργείο σας σε αυτήν την απόφαση διάλυσης της ικανότερης ομολογουμένως Μοίρας Καταδρομών του Ελληνικού Στρατού;
  2. Σας έχει γνωστοποιηθεί ποια είναι η σκοπιμότητα της παρουσίας πολυεθνικής δύναμης του ΝΑΤΟ (συμμετεχούσης στην τελευταία και της Τουρκίας) στην συγκεκριμένη περιοχή της Ρεντίνας, σε τι αποσκοπεί και για ποιο λόγο το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να εδράσει την πολυεθνική του δύναμη σε κάποιο άλλο σημείο της χώρας, παρά προτείνει και γίνεται αποδεκτό από εμάς να προχωρήσει η διάλυση της επιδεξιότερης μονάδας της ραχοκοκαλιάς των Ειδικών μας Δυνάμεων, προς διευκόλυνση αυτής της επιλογής;
  3. Πόσο ασφαλή θα είναι για την χώρα μας, τόσο η εκπαίδευση, όσο και τα Σχολεία Ειδικών Δυνάμεων, με την παρουσία, εντός των τελευταίων, πλειάδας στελεχών μιας πολυεθνικής δύναμης του ΝΑΤΟ, στα οποία μπορεί να συμπεριλάμβανονται και Τούρκοι;

Εμείς θα προτείναμε τέτοιου είδους ερωτήσεις, που αφορούν στην οργάνωση του Στρατού, να ΜΗΝ γίνονται στην Βουλή των Ελλήνων. Ειδικά, όταν πρόκειται για Ειδικές Δυνάμεις, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση για τη Δ’ Μοίρα Καταδρομών.

Η Ερώτηση για τη Δ’ Μοίρα Καταδρομών.

Ανανέωση 23.07.2021

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 6778/24-05-2021) με θέμα: «Άρση λειτουργίας της Δ ́ Μοίρας Καταδρομών»

Η λειτουργία των Μονάδων σε όλη την επικράτεια εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, των προβλέψεων της νέας Δομής Δυνάμεων 2020 – 34 (ΔΔ 2020 – 34), και τις επιταγές του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού. Αντικειμενικός σκοπός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), είναι η διαρκής αναβάθμιση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και η αύξηση της αποτρεπτικής τους ισχύος, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.

Η νέα Δομή Δυνάμεων 2020 – 34, η οποία αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για την μετεξέλιξη των ΕΔ, θέτει τις βάσεις ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος ασφαλείας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποσκοπεί στην πλήρη εφαρμογή της διακλαδικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις συμμαχικές υποχρεώσεις της χώρας.

Μάλιστα, επί της ΔΔ 2020 – 34, η οποία εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), ενημερώθηκε πλήρως η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων διατυπώνοντας τη γνώμη της, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 72 του ν.3883/10 (Α΄ 167).

Εν προκειμένω, το Γενικό Επιτελείο Στρατού επανεξέτασε συνολικά και σε ρεαλιστική βάση τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών, Μονάδων και Υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις προβλέψεις των σχετικών θεσμικών κειμένων, όπως η Πολιτική Εθνικής Άμυνας και η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, σχετικά με τις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας.

Ως πρώτη προτεραιότητα έχει τεθεί η αύξηση της στελέχωσης των Μονάδων μας, η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτρεπτικής ικανότητας, καθώς και η βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων μας.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναδιοργάνωση των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων στην οποία υπάγεται πλέον η Δ΄ Μοίρα Καταδρομών, σύμφωνα με σχετική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη και καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων.

Περαιτέρω, όμως, στοιχεία, δεν δύνανται να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον αποτελούν διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν στη δομή και οργάνωση των ΕΔ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, δεν υφίσταται κάποια απόφαση ή οποιαδήποτε πληροφορία που να αφορά σε παρουσία πολυεθνικής δύναμης του ΝΑΤΟ ή εμπλοκή της Τουρκίας στην περιοχή της Ρεντίνας.

google news Ακολουθήστε την ΑΜΥΝΑ
στο Google News και στο Facebook
facebook