30.6 C
Athens
32.7 C
Thessaloniki

Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΔ 48 – ΦΕΚ 120/2022)

Ημερομηνία:

- Διαφήμιση -

Νέος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων: Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 48/2022 στο ΦΕΚ 120/Α/22-6-2022

Ο Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων εφαρμόζεται στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ανεξάρτητα από τον Κλάδο που ανήκει, πλην των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών αξιωματικών και υπαξιωματικών, το πειθαρχικό δίκαιο των οποίων διέπεται από τους Οργανισμούς των αντίστοιχων σχολών.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 22-8-2022.

Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων (Προεδρικό Διάταγμα 48/2022 - ΦΕΚ 120/Α/22-6-2022)
Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων (Προεδρικό Διάταγμα 48/2022 – ΦΕΚ 120/Α/22-6-2022)

Αναφορά Παραπόνων – Ενδικοφανής Προσφυγή

Η Αναφορά Παραπόνων για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με το νέο Διακλαδικό Κανονισμό Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων καταργείται και αντικαθίσταται από την Ενδικοφανή Προσφυγή.

- Διαφήμιση -

Συγκεκριμένα καταργούνται τα άρθρα 62 έως 76, καθώς και τα άρθρα 77 και 78 μόνο κατά το μέρος που αφορούν την υποβολή παραπόνων για την επιβολή πειθαρχικής ποινής, του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό (ΣΚ 20-1), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 130/1984 (Α΄ 42).

Ο νέος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρεται στην Ενδικοφανή Προσφυγή κατά της υποβληθείσας ποινής, στα άρθρα 50 και 51 αυτού. Αναλυτικά τα εν λόγω άρθρα αναφέρουν:

Άρθρο 50, Γενικές διατάξεις περί προσφυγών

 1. Σε περίπτωση επιβολής συνήθους ποινής, ο στρατιωτικός που τιμωρήθηκε έχει δικαίωμα να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της σχετικής ατομικής διοικητικής πράξης. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής δεν αναστέλλει την έκτιση της επιβληθείσας ποινής. Εάν η ποινή επαυξηθεί ή μειωθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 48, αυτός που τιμωρήθηκε έχει το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της νέας ποινής. Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή που ασκήθηκε επί της αρχικής ποινής θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα και παύει η εξέτασή της.
 2. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ιεραρχικά, με έγγραφη αναφορά από τους αξιωματικούς, δόκιμους ή επίκουρους έφεδρους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς και προφορικά από τους οπλίτες θητείας – ΟΒΑ. Η προσφυγή οπλίτη θητείας – ΟΒΑ και η απάντηση της Διοίκησης επί αυτής καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, επί του οποίου λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση ο προσφεύγων.
 3. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημέρα που ο στρατιωτικός έλαβε γνώση της επιβληθείσας ποινής. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σε δεύτερο ή τρίτο βαθμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 51, αυτή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη γνώση της απορριπτικής απάντησης. Η Διοίκηση υποχρεούται να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ως προς τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και για τις συνέπειες της μη άσκησής της.
- Διαφήμιση -

Άρθρο 51, Υποβολή και εξέταση προσφυγών

 1. Κατά την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής ο στρατιωτικός εκφράζεται με τον σεβασμό που αρμόζει και εκθέτει μόνο τα περιστατικά που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του, αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς και κρίσεις για ανωτέρους του.
 2. Εάν ο στρατιωτικός με την προσφυγή του δείχνει έλλειψη σεβασμού, η προσφυγή εξετάζεται και εν συνεχεία ασκείται πειθαρχικός έλεγχος σε αυτόν για έλλειψη σεβασμού ή για άλλες παραβάσεις που έγιναν με την προσφυγή. Η διαδικασία άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου αρχίζει μετά την ανέκκλητη απάντηση της διοίκησης επί της προσφυγής.
 3. Η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται σε πρώτο βαθμό από αυτόν που επέβαλε την ποινή, ο οποίος μπορεί να την μειώσει, να την άρει ή να την αφήσει αμετάβλητη. Επαύξηση της ποινής απαγορεύεται. Η απάντηση επί της προσφυγής είναι έγγραφη.
 4. Εάν ο στρατιωτικός δεν ικανοποιείται από την απάντηση επί της προσφυγής, μπορεί να υποβάλει ιεραρχικά ενδικοφανή προσφυγή σε δεύτερο βαθμό. Η προσφυγή εξετάζεται από τον αμέσως προϊστάμενο αυτού που επέβαλε την ποινή. Στην περίπτωση αυτή, εκείνος που επέβαλε την πειθαρχική ποινή υποβάλλει την αναφορά στον ιεραρχικά προϊστάμενό του, επισυνάπτοντας τις παρατηρήσεις του.
 5. Εάν ο στρατιωτικός δεν ικανοποιείται από την απάντηση επί της προσφυγής σε δεύτερο βαθμό, μπορεί να ζητήσει με νέα προσφυγή του την εξέταση της υπόθεσης από τον αμέσως προϊστάμενο αυτού που την εξέτασε σε δεύτερο βαθμό.
 6. Κατά την εξέταση προσφυγής σε δεύτερο και τρίτο βαθμό εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στην παρ. 3.
 7. Η απάντηση επί των προσφυγών σε πρώτο βαθμό δίνεται εντός δέκα ημερών και στον δεύτερο και τρίτο βαθμό εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία που θα περιέλθει η προσφυγή στο αρμόδιο όργανο. Οι ως άνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την υπόθεση, ενέργεια για την οποία ενημερώνεται εγγράφως ο προσφεύγων το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση της προσφυγής και η απάντηση επί αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα ημέρες.
 8. Η υποβολή των προσφυγών ακολουθεί την ιεραρχική οδό. Σε περίπτωση που λόγω μετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης ο προσφεύγων δεν τελεί υπό τις διαταγές αυτού που του επέβαλε την ποινή, η προσφυγή προωθείται ιεραρχικά μέχρι τον προϊστάμενο Διοικητή που είναι άμεσος ή έμμεσος προϊστάμενος και των δύο. Ο τελευταίος, αφού ζητήσει και λάβει την άποψη εκείνου που επέβαλε την ποινή, εξετάζει την προσφυγή και αποφασίζει σχετικά.
 9. Σε περίπτωση υπέρβασης ιεραρχίας κατά την υποβολή προσφυγής, ο προϊστάμενος στον οποίο απευθύνεται η προσφυγή την διαβιβάζει, χωρίς να την εξετάσει, στο αρμόδιο όργανο, δυνάμενος να διατάξει παράλληλα την πειθαρχική δίωξη του παραβάτη μετά την ανέκκλητη απάντηση της διοίκησης επί της προσφυγής.
 10. Υπέρβαση της ιεραρχίας επιτρέπεται μόνο όταν ο προσφεύγων δεν λαμβάνει απάντηση επί της προσφυγής του μετά την πάροδο πενήντα ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφεύγων μπορεί να απευθυνθεί στον αμέσως προϊστάμενο εκείνου που δεν του απάντησε, κοινοποιώντας την ενέργειά του αυτή στον τελευταίο, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή στον αντίστοιχο βαθμό.

Σύμφωνα με το Άρθρο 52 οι μεταβατικές διατάξεις μέχρι την έναρξη ισχύος είναι οι παρακάτω:

 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται με τη διαδικασία και από τα όργανα που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.
 2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για τα οποία έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, εκτός αν έχει επιβληθεί συνήθης ποινή και κλιμάκιο Διοίκησης οποιουδήποτε ανώτερου βαθμού κρίνει αναγκαία την παραπομπή του στρατιωτικού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
 3. ΕΔΕ και ΑΔΕ που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις.
 4. Συνήθεις ποινές που έχουν επιβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν καταστεί ανέκκλητες ενώπιον της διοίκησης, εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις.

Διαβάστε αναλυτικά το νέο Διακλαδικό Κανονισμό Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων ή κατεβάστε το αρχείο pdf:

- Διαφήμιση -

Ακολουθήστε την ΑΜΥΝΑ

❯ Διαβάστε επίσης
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -