Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς: Τα 4 πιστοποιητικά κληρονομιάς έγιναν 1 (Νόμος 4961 – ΦΕΚ 146/2022)

Ημερομηνία:

- Διαφήμιση -

Τα 4 πιστοποιητικά κληρονομιάς ενοποιούνται σε 1 Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς.

Σύμφωνα με το Άρθρο 65 του Νόμου 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022) “Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις” θεσπίστηκε το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς.

Στο εν λόγω Πιστοποιητικό Κληρονομιάς ενοποιούνται τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  1. πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο
  2. πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο
  3. πιστοποιητικό περί προσβολής αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο
  4. πιστοποιητικό περί αναγγελίας ή μη κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο.

Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς έχει χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του.

Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς

Πιστοποιητικό Κληρονομιάς: Αίτηση ηλεκτρονικά ή στο δικαστήριο

- Διαφήμιση -

Η αίτηση για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομιάς είναι ενιαία για όλα τα δικαστικά καταστήματα της χώρας.

Εφόσον πρόκειται για δικαστικά καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.), η αίτηση και η παραλαβή του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομιάς πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr.

Εφόσον πρόκειται για δικαστικά καταστήματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π., η αίτηση και η παραλαβή του ως άνω πιστοποιητικού πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου.

- Διαφήμιση -

Η υποβολή αίτησης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομιάς και η παραλαβή αυτού δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Στο Νόμο 4961/2022 προβλέπεται επίσης ότι η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να κάνει το γνήσιο υπογραφής στο σπίτι.

- Διαφήμιση -

Ακολουθήστε την ΑΜΥΝΑ

❯ Διαβάστε επίσης
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -