Γνήσιο υπογραφής στο σπίτι από τη Δημοτική Αστυνομία (Νόμος 4961 – ΦΕΚ 146/2022)

Ημερομηνία:

- Διαφήμιση -

Το γνήσιο υπογραφής από την Αστυνομία καταργήθηκε με το Νόμο 4937/2022 (ΦΕΚ 106/Α/2-6-2022).

Η Δημοτική Αστυνομία είναι υπεύθυνη πλέον για το γνήσιο υπογραφής στο σπίτι για άτομα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.

Ο πολίτης θα καλεί τη Δημοτική Αστυνομία της περιοχής του και ένας δημοτικός αστυνομικός θα μεταβαίνει στο σπίτι, για να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του.

Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει το γνήσιο υπογραφής στο σπίτι για άτομα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.
Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει το γνήσιο υπογραφής στο σπίτι για άτομα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.

Γνήσιο υπογραφής στο σπίτι με το Νόμο 4961/2022

Συγκεκριμένα ο Νόμος 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022) “Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.”, αναφέρει στο Άρθρο 66 για την βεβαίωση γνησίου υπογραφής στο σπίτι από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας:

- Διαφήμιση -

«Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. Επίσης, βεβαιώνει, κατ’ οίκον, το γνήσιο της υπογραφής για φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.»

- Διαφήμιση -

Ακολουθήστε την ΑΜΥΝΑ

❯ Διαβάστε επίσης
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -