Πέμπτη 13/06/2024

ΥΠΕΞ: Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027

Ακολουθήστε μας

Σε διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027 από το ΥΠΕΞ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έθεσε σε διαβούλευση στις 16 Φεβρουαρίου 2024, τους βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027.

Στο παρόν Στρατηγικό Σχέδιο το Υπουργείο Εξωτερικών αποτυπώνει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τις επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Ελληνικής Διασποράς με το μητροπολιτικό κέντρο. Μέσα από τη θέση σε διαβούλευση επιδιώκεται η συνδιαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και σύγχρονου πλαισίου πολιτικών.

Αναλυτικότερα, οι 6 Στρατηγικοί Στόχοι για τον Απόδημο Ελληνισμό είναι:

  • Υποστήριξη και ανάπτυξη δικτύων και δομών της Ομογένειας – Έμφαση σε νέους τρόπους οργάνωσής της.
  • Αξιοποίηση της παρουσίας του ομογενειακού στοιχείου για προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος και ενσωμάτωσής τους στις κοινωνίες/ χώρες υποδοχής.
  • Διατήρηση των στοιχείων ελληνικότητας με ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισμού με έμφαση στην νέα γενιά.
  • Διατήρηση και ενδυνάμωση δεσμών με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς της Ορθοδοξίας ως συνεκτικού παράγοντα μητροπολιτικού κέντρου – Ομογένειας.
  • Ενίσχυση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών στον τομέα της Διασποράς.
  • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Προξενικές Αρχές.

Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες, οι θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι και, ιδίως, οι ομογενείς και οι ομογενειακές οργανώσεις από όλον τον κόσμο.

Πρόσβαση στο περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου θα βρείτε στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/images/docs/2024/strategic_plan.pdf ή παρακάτω:

Μπορείτε να υποβάλλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας είτε στη φόρμα επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών από εδώ είτε στο [email protected]

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαρτίου 2024.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ