Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

ΕΠΟΠ 2021: Προκήρυξη για 100 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής στο Πολεμικό Ναυτικό

Δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 35/24.06.2021 η προκήρυξη για την πρόσληψη εκατό (100) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η προκήρυξη αφορά σε άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να καλύψουν ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού στην ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής στις εξειδικεύσεις που αναγράφονται στο Παραρτήματος “Α” της προκήρυξης.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

Αξίζει να γνωρίζεται τα παρακάτω:

ΕΠΟΠ 2021: Προκήρυξη για 100 θέσεις ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής στο Πολεμικό Ναυτικό

Βαθμοί – Εξέλιξη ΕΠΟΠ

Οι ΕΠΟΠ κατατάσσονται ως Ναύτες και μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Διόπου με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ.

Οι Δίοποι ΕΠ.ΟΠ. προάγονται στο βαθμό του Κελευστή με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Διόπου, και με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών σε κάθε επόμενο βαθμό μπορούν να προάγονται στους βαθμούς του Επικελευστή και μέχρι το βαθμό του Αρχικελευστή. Οι Αρχικελευστές ΕΠ.ΟΠ. μπορούν να προαχθούν σε Ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Αποδοχές – ασφάλιση ΕΠΟΠ

Για τη μισθολογική τους κατάταξη, οι ΕΠΟΠ εντάσσονται στην Κατηγορία Γ’ και εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι το Κλιμάκιο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθίστανται δε μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπαγόμενων σε αυτά Ειδικών Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ΕΠΟΠ για θέματα υγειονομικής περίθαλψης των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους και εθελοντές υπαξιωματικούς.

Ακολουθήστε την ΑΜΥΝΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.